Dzintra

Dzintra


Tālu kaut no tevis, 

Tomēr par to neskumstu,

Jo man dieviņš devis

Meiteni tādu kā tu.


Piedz.

Dzintra, latvju meitene mīļotā, dārgā

Vēsma lai no manis tev sveicienus nes.

Dzintra, mūsu mīlu lai sirds tava sargā.

Mājās, kamēr pārnāku es.


Tavas mīļās acis

Bez viltu atklāti mirdz.

Un ko lūpas sacīs,

To domas arī tev sirds.


Tālu kaut no tevis,

Mīļotā meitene, es,

Tomēr klusi domās

Ik brīdi vienoti mēs.


Domājot par Gauju,

Kur tik daudz atmiņu man,

Domās tev skauju,

Un dziesma līksma tad skan.

Vīru kopa "Vilki"