Dziesma zobenam

Dziesma zobenamLiec zobenu zem galvas

Un dziļi neiemiedz,

Tavs gods un tēvuzeme

Tev dziļi dusēt liedz.


Liec zobenu zem galvas

Liec to pa cirtienam;

Tas pēdējais, kas sakāms,

Drīz jāsaka būs tam.


Liec zobenu zem galvas,

Kad naktī jāatdus,

Lai latvju tauta modrus

Zin savus kareivjus.


Latviešu leģiona 19. Divīzijas kara ziņotāja Andreja Eglīša teksts, Voldemāra Nadziņa mūzika

Vīru kopa "Vilki"