Čiekurkalna gaiļi dzied

Čiekurkalna gaiļi dzied


Man māmiņa piesacīja

Puišus iekšā nelaižot.

No rītiņa agrumā

Augšā ceļas jaunas meit's.

Čiekurkalna gaiļi dzied.


Grīziņkalna pusēniņ'

Čiekurkalna meitenīt's,

Labi kopā saderās.

No rītiņa agrumā.

Čiekurkalna gaiļi dzied.


Tie vis nebij' puisēniņ',

Tie bij' jaunie strēlnieciņ'.

Man māmiņa piesacīj'-

Strēlnieciņus nelaižot.

Čiekurkalna gaiļi dzied.


No rītiņa šķiroties

Abi divi gauži smej'-

Piemānījām māmuliņ'

Grīziņkalna puisēniņš,

Čiekurkalna meitenīt'.


Tas vis nebij' puisēniņš

Tas bij' jaunais strēlnieciņš.

Nu ar dievu, meitenīt'!

Jāšķiras mums šodieniņ.

Čiekurkalna gaiļi dzied.

Vīru kopa "Vilki"