Beļģu sardzei skumjas sejas

Beļģu sardzei skumjas kļūst sejas


Beļģu sardzei skumjas kļūst sejas,

Transports pēdējais jau projām brauc.

Latvju puiši visi tikai smejas,

Šķiroties tie Cēdelgemai sauc:


Piedz.

Paliec sveika, Beļģija.

Drīz mēs būsim Vācijā.

Un no taviem drāšu žogiem

Paliks tikai atmiņas.


Vēl gar acīm slīd naidīgas sejas,

Beļģi naida pilnus vārdus teic.

Bet tad vācu zeme, kalni, lejas

Mīļāk daudz kā Beļģija mūs sveic.

Vīru kopa "Vilki"