Ar nāvi mēs esam uz tu

Ar nāvi mēs esam uz tu


Mēs Daugavas vanagu cilts.

Dun gaiss, liesmo šķēpi, deg smilts.

Pat naidnieks visbaigais mums nedara bēdas,

Un nebaida sātans, ik solī kas mēdas –

Ar nāvi mēs esam uz tu,

Ar nāvi mēs esam uz tu.


Ja kādreiz mums lemts būtu mirt,

Nieks vien tas – šī dzīve var irt.

Uz kapa kad līgosies vaivari zaļi,

Pa pazemes spelti mēs dzīrosim skaļi –

Ar nāvi mēs esam uz tu,

Ar nāvi mēs esam uz tu.


Sit kausu pie kausa, ka skan,

Rīt kaujā ir jādodas man!

Lai uzdziedam skaļāk šo tramtarirandu,

Pret tādiem, kā mēs, lāauzīs ienaidnieks sprandu –

Ar nāvi mēs esam uz tu,

Ar nāvi mēs esam uz tu.

Vīru kopa "Vilki"